عمرا بتونی این معما رو حل کنی

نوشته شده توسط admin در 20 ژانویه 2014

 عمرا بتونی این معما رو حل کنی

chistan

عمرا بتونی این معما رو حل کنی : ببینید معمای جالبی را در این قسمت کاکوفان لطفا تا جواب را خودتان نگفتید جواب را نبینید .

 

fu4239 یک معمای سخت و جالب

 

معمای زیر از چپ به راست ۴ علامت را نشان می دهد، علامت پنجم کدام یک از گزینه های زیر است؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب
گزینه ت. این معما اعداد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ را نشان می دهد بطوریکه هر عدد یکبار دیگر تکرار و آیینه خودش شده. برای درک بهتر، هر عدد را از وسط نصف کنید متوجه می شوید که اعداد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ در می آیند.

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...