اس ام اس فلسفی بهمن 92

نوشته شده توسط admin در 24 ژانویه 2014

اس ام اس فلسفی بهمن 92

1354797565.sms (6)

عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی

چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی

 اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدهر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد

مگر راز که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد آشکار تر

افلاطون


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدبی عوض دانی چه باشد در جهان ؟

عمر باشد ، عمر ، قدر آن را بدان


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدبعضی ها آنقدر فقیر هستند

که تنها چیزی که دارند پول است


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیددر دنیا باشید ولی با دنیا نباشید

در دنیا زندگی کنید ولی از دنیا بگذرید


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدذهن مثل چتر نجات است

وقتی عمل می کند که باز شده باشد


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدزمین خوردن چه زیباست

اگر هدف بوسیدن خاک پای مادرت باشد


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدزبانت ز عقلت حکایت کند

بیانت ز فضلت روایت کند

تو را نیست گر عقل و فضل و ادب

ز گفتار بیهوده بربند لب


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیداستفاده به موقع از فنجانی آب

مهیب ترین آتش سوزی را مهار می کند


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدچو با ابلهان کَس شود همنشین

تو او را به چشم بزرگى مبین‏

سزد گر شود خوار و درمانده او

ز نزد همه دوستان رانده او


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدعجیب است که

انسان نه می تواند برای تولدش شادی کند

و نه برای مرگش عزا بگیرد


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدسزد گر خردمند با بذل مال

کند خویش ممدوح اهل سؤال‏

بپرهیزد از خوارى خواهش او

کند با قناعت خود آرایش او


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدیدهرگز از رودی که خشک شده است

به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنند


اس ام اس های فلسفی و تاثیرگذار جدید

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...