معرفی 20 فیلم درباره سفر و دور دنیا گشتن

نوشته شده توسط admin در 5 می 2016
معرفی فیلم درباره سفر و جهانگردی
معرفی فیلم درباره دور دنیا گشتن
Image of Into the Wild
1.
Into the Wild (2007)

  
Image of The Motorcycle Diaries
2.
Image of The Beach
3.
The Beach (2000)

 
Image of The Way
4.
The Way (2010)

 Image of 180° South
5.
180° South (2010 Documentary)

Image of Wild
6.
Wild (2014)

  
Image of One Week
7.
One Week (2008)

 
Image of Tracks
8.
Tracks (2013)

Image of Encounters at the End of the World
10.
Image of The Bucket List
11.
Image of Out of Africa
13.
Image of How Much Further
15.
Image of The Endless Summer
16.
The Endless Summer (1966 Documentary)

  
Image of Easy Rider
17.
Easy Rider (1969)

Image of The Art of Travel
18.
Image of A Map for Saturday
19.
A Map for Saturday (2007 Documentary)

Image of Hit the Road: India
20.
Hit the Road: India (2013 Documentary)

معرفی 20 فیلم درباره سفر و جهانگردی
About 1,260,000 results (0.94 seconds)

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...