همه چیز در مورد آرتمیس وکشتی تفریحی آرتمیس1

نوشته شده توسط admin در 17 جولای 2014

همه چیز در مورد آرتمیس و(کشتی تفریحی آرتمیس1)

 

در قسمت اول به معرفی کلی آرتمیس پرداختیم این که چه کسی بوده و چه کارهایی کرده و بعد به کشتی تفریحی آرتمیس پرداختیم  که یکی از بهترین کشتی های تفریحی کیش هست و نام این کشتی بر گرفته از اولین زن در یانورد بود ه که ما در زیر به اختصار برای شما توضیح دادیم با ما همراه باشید:

معرفی آرتمیس:

ارمیس5

پدر آرتمیس لوگدامیس نام داشت. وی فرماندار شهر هالیکارناس، مرکز کاریا بود و مادرش در جزیرهٔ کرت به دنیا آمده بود.

در مورد ریشهٔ نام این بانو دو نظر وجود دارد. ممکن است نام این بانو از الههٔ یونانی یعنی آرتمیس که در اسطوره‌های یونانی، خدابانوی شکار و ماه و حاصلخیزی بوده، به عاریت گرفته شده‌باشد و از طرفی دیگر ممکن است ریشهٔ نام این بانو از واژه‌های ایرانی آرتا، آرت، آرته (از اوستایی یا پارسی کهن) که می‌تواند به بزرگ، خوب، پاک واژه‌شناسی شود، گرفته شده‌باشد. بنابر این واژه‌شناسی «آرتمیس» می‌تواند «بانوی پاک، بزرگ، …» باشد.[۲]

در دورهٔ هخامنشی این بانو ساتراپی کاریا را برعهده داشته‌است. در آن هنگام کاریا یکی از ساتراپهای ایران به شمار می‌رفته‌است. هرودوت که خود نیز از اهالی هالیکارناس بوده، حیرت و شگفتی خود را از شرکت این بانو در جنگهای ضد یونان پنهان نکرده‌است. بنابر گفتهٔ هرودوت هیچ کدام از فرماندهان تابع ایران به اندازهٔ او به خشایارشا رأی صائب ارائه نداده و راهنمایی گرانبها نکرده‌است

 

توصیه به خشایارشا در جهت وارد نشدن به یک نبرد دریایی

آرتمیس1

 

آرتمیس در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، در نبرد سالامیس که بین نیروی دریایی ایران و یونان در گرفت، شرکت داشت. قبل از شروع جنگ دریایی سالامیس، خشایارشا از همهٔ امیران محلّی و فرماندهان دریایی نظرشان را راجع به جنگ دریایی خواسته بود. پاسخ‌ها تماماً در تأیید جنگ دریایی با نیروی بحریه یونان بود مگر نظر آرتمیس. او گفت

من که در تمامی نبردهای شاه به لحاظ شجاعت و فداکاری از احدی کمتر نبوده‌ام، عرضم این است که نیروهای خود را بی جهت تلف نکنید و از رزم دریایی احتراز جوئید زیرا یونانیان در کار دریا برتری دارند. چه الزامی در این کار است؟ مگر سایر نقاط یونان در ید اقتدار شاه نیست؟ دیگر احدی در مقابل پادشاه امکان اظهار وجود ندارد. آنها که تاکنون با شهریار ما در افتاده‌اند، بطوری که سزاوار بوده، همه سرکوب شده‌اند. نیروها را همانجا که همین اکنون مستقر هستند، باقی بگذارید. خواه تا پلوپونز (یونان جنوبی) پیش بتازید یا در همین جا بمانید، باز مقصود همایونی حاصل است و یونانیها قدرت ندارند که در مقابل عظمت و سطوت شهریاری استقامت و پایداری کنند. من نگران آن هستم که شکست در این جنگ دریایی، شکست در دیگر جبهه‌ها را در پی داشته باشد. نکتهٔ دیگری هم هست. شهریاران بزرگ غالباً ندیمانی ناباب دارند و سروران بد را چاکران شایسته خدمتگزارند. شاهنشاه که برترین سرور جهان است، چاکران شایسته و باکفایتی ندارد. کسانی که عنوان دستیاران شاهی را دارند یعنی سرکاران مصری، قبرسی، کیلیکی (ایالتی باستانی در آسیای صغیر) و پامفیلگی (ایالتی باستانی در آسیای صغیر) افرادی باطل و بی اثر بیش نیستند.

وقتی دوستان آرتمیس این بیانات را شنیدند، می‌پنداشتند که خشایارشا او را بمناسبت سعی در ترغیب شاه به انصراف از جنگ مجازات خواهد کرد لیکن شاهنشاه از جواب آرتمیس خشنود گردید. باوجوداین فرمان بر آن شد که رأی اکثریت به کار بسته شود و خود شاه شخصاً ناظر جریان جنگ باشد.

نبرد سالامیس

آرتمیس پنج کشتی فراهم ساخته که در بحریهٔ خشایارشا بعد از ناوهای فنیقی از معروفترین به شمار می‌رفته‌است. هرودوت در این باره می‌نویسد، در هنگام نبرد آرتمیس در حالی که کشتی‌های آتنی در تعقیب او بودند و فرارش از آن تنگنا غیر ممکن می‌رسید، چاره‌ای اندیشید. او یک کشتی همدست را از کار انداخت. با غرق کردن این کشتی آرتمیس با یک تیر دو نشان زد زیرا فرماندهٔ کشتی یونانی با مشاهدهٔ صدمه‌ای که آرتمیس به کشتی پارسی وارد ساخته بود، پنداشت که با یک کشتی یونانی طرف است بنابراین از تعقیب او باز ایستاد و هدف دیگری را تعقیب کرد. از طرف دیگر بر قدر و احترام خویش در پیشگاه خشایار بیفزود زیرا نقل کرده‌اند که خشایارشا که شخصاً ناظر عملیات جنگی بود، آن جریان توجهش را جلب کرد و یکی از ندیمان عرض کرد «اعلیاحضرتا، ملاحظه می‌کنید آرتمیسیا با چه مهارتی نبرد می کند؟ او یکی از کشتی‌های دشمن را از کار انداخت.» خشایارشا پرسید «آیا واقعاً او آرتمیس است؟» مخاطب پاسخ داد «هیچ گونه شکی نیست زیرا علامت جهاز او برجسته و پیداست.» هر چند که خیال می‌کرد، کشتی دشمن را صدمه زده‌است. می‌گویند شاه با مشاهدهٔ آن صحنه فرمود «مردانم زن شده‌اند و زنها مرد.»

در داستانی که هرودوت درباره‌ی غرق کردن کشتی خودی توسط آرتمیس بیان کرده، تناقضاتی به چشم می‌خورد. در چنین جنگ عظیمی که صدها کشتی جنگی از هر دو طرف شرکت داشته‌اند، انتظار می‌رود که مانند هر پیکار دیگری، کشتی‌های طرفین جنگ، پرچم و علامت‌های مخصوصی به همراه داشته باشند، تا قوای دوست از دشمن قابل تفکیک باشد. همچنین بعید به نظر می‌رسد واقعیت چنین حادثه‌ای همزمان هم از نظر سپاهیان یونانی و ایرانی حاضر در میدان جنگ و هم از نظر شاه و همراهانش که در ارتفاعات مشرف به میدان جنگ سالامیس ناظر بوده‌اند، پنهان مانده باشد. اگر همراهان خشایار در فاصله‌ای بوده‌اند که بتوانند یک زن را از مرد تشخیص بدهند، چطور در تمیز دادن یک کشتی خودی، از کشتی دشمن دچار خطای دید، شده‌اند.

بطورکلی در ذکر وقایع پیرامون آرتمیس، توسط هرودوت، حس مباهات و ستایش از یک زن شجاع و باقدرت که همشهری او بوده و تمایل جهت دور کردن احساس خشم و کینه‌توزی یونانیان علیه آرتمیس، توأماً دیده می‌شود. این احتمال می‌رود که هرودوت با تمحیداتی سعی در برآوردن هر دو خواستهٔ خود کرده‌باشد.

توصیه به خشایارشا جهت بازگشت پادشاه به ایران

بعد از شکست ایران در نبرد سالامیس، مردونیه به خشایارشا پیشنهاد داد که بهتر می‌داند که شخص پادشاه در یونان بماند و رهبری جنگ را بعهده بگیرد ولی اگر ارادهٔ شاه مبنی بربازگشت باشد، پیشنهاد دیگر او این بود که سیصد هزار تن از سپاهیان را در یونانی باقی گذاشته و رهبری این لشکر را به مردونیه واگذارد. خشایارشا دراین باره نیز با آرتمیس مشورت کرده و آرتمیس رأی به بازگشت شاه به ایران و سپردن امور جنگ را به مردونیه داد.

آرتمیس گفت

با وجود این شرایط اضطراری حاضر، به نظر من شاهنشاه، یونان را ترک و مردونیه را با عده ای که خواسته و به خدمتی که داوطلب شده‌است، مأمور فرمایند و این منوط به آن است که او واقعاً شایستگی انجام چنین مأموریتی را داشته باشد. اگر نقشهٔ او نتیجه بخشید و موفق شد باز ظفر و کامیابی همایونی است و هرگاه او به مقصود خود نرسد تا وقتی که وجود عزیز پادشاه سلامت باشد و خطری متوجه خاندانت نشود، یونانی‌ها برای ادامهٔ زندگی و بقای حیات خویش باید مدتها رنج بکشند. از شکست مردونیه غمی نیست چون او یک غلام شاهی بیش نیست و هرگاه یونانی‌ها بر او دست یابند، هنری نکرده‌اند اما راجع به وجود مقدس همایونی باید عرض کنم که در عین کامیابی به وطن برمی‌گردید، چون آتن را به آتش کشیده‌اید.

خشایارشا نظر آرتمیس را پذیرفته و به ایران بازگشت.

 

انتقام یونانیان از مردم کاریا

ارتمیس4

ویتروویوس، معمار و یکی از لشکریان رومی در کتاب خود می‌نویسد «در جنگ ایران و یونان، مردم کاریا از ایران پشتیبانی کردند. زمانی که یونانی‌ها سرانجام از پیشرفت ایرانیان در خاک یونان جلوگیری کردند، به تنبیه کاریایی‌ها پرداختند. مردان کاریایی را کشتند و زنانشان را به بردگی بردند. مقرر شد که این زنان بایستی برای ابد باری به‌دوش بکشند. به عنوان نمادی از بارکشی ابدی زنان کاریایی، ستون‌های زن‌پیکر به معماری یونانی وارد شد.» در مورد صحت این نظریه، بین باستان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی از باستان‌شناسان عقیده دارند که این سبک معماری، قبل از نبرد سالامیس هم وجود داشته‌است.

یادواره

سنگین‌ترین کشتی جنگی که تاکنون در ناوگان جنگی ایران فعال بوده‌است، به یاد این دریانورد نام‌گذاری شده‌است. ناوشکن اچ‌ام‌اس اسلوس را ایران در سال ۱۳۴۵ از بریتانیا خریداری کرد و آن را ناوشکن آرتمیس نام‌گذاری کرد.

ناو شکن آرتمیس

 

ناوشکن آرتمیس یک کشتی جنگی از کلاس ناوشکن‌های بریتانیایی کلاس بتل (Battle به معنی نبرد) با نام اصلی اچ‌ام‌اس اسلوس (دی۶۰) (به انگلیسی: HMS Sluys (D60)) بود که در سال ۱۹۴۶ به خدمت نیروی دریایی بریتانیا درآمد و هفت سال بعد از این نیرو کنار گذاشته شده و در ۱۹۶۷ پس از یک بازسازی گسترده و تغییرات اساسی به ایران فروخته شد. این کشتی جنگی ۳۴۱۰ تنی پس از انقلاب به ناوشکن دماوند تغییر نام داد و تا دهه ۱۹۹۰ در نیروی دریایی ارتش ایران فعال بود و به این ترتیب یکی از طولانی ترین دوره‌های فعالیت را در میان کشتی‌های جنگی داشت. این کشتی پس از پایان دوره فعالیت خود همراه با ناوشکن‌های ساخت آمریکای ببر و پلنگ اوراق شد.

تاریخچه

ناوشکن‌های کلاس بتل به سفارش نیروی دریایی بریتانیا در سال های ۱۹۴۲ و ۴۳ تولید شدند. در جنگ جهانی دوم مشخص شد که ناوشکن‌های انگلیسی در مواجهه با حملات متمرکز هواپیماهای جنگی بسیار آسیب‌پذیر هستند و به همین جهت سفارش ساخت کشتی‌هایی داده شد که به توپ‌هایی با درجهٔ بالاروی بالا و تعداد زیاد توپ‌های ضدهوایی مجهز باشند.

در مجموع ۲۶ فروند از این ناوشکن‌ها تا سال ۱۹۴۶ تولید شدند اما با ساخت کشتی‌های جدیدتر در دهه ۱۹۵۰ به تدریج از خدمت نظامی خارج و در حالت ذخیره نگه داشته شدند. بجز آرتمیس که به ایران فروخته شد، تعدادی دیگر از این کشتی‌های جنگی هم به استرالیا و پاکستان فروخته شدند.

 

آرتمیس در ایران

آرتمیس در ۶ بهمن ۱۳۴۵ پس از یک دوره بازسازی کلی سه ساله به طور رسمی به خدمت نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران درآمد. بازسازی آرتمیس در کارخانه کشتی‌سازی واسپر تورنیکرافت انجام می‌شد که ناوچه‌های کلاس سام سفارش ایران نیز در همانجا ساخته شدند. آرتمیس سنگین‌ترین شناور جنگی محسوب می‌شود که تاکنون در نیروی دریایی ایران فعال بوده‌است. این کشتی به افتخار آرتمیس یکم کاریا فرمانده نیروی دریایی هخامنشیان در جنگ‌های اول و دوم سالامین که به فتح آتن منجر شد، نام‌گذاری شد و پس از انقلاب نام آن به ناوشکن دماوند تغییر کرد.

در جریان این بازسازی یک دکل زرهپوش برای حمل یک رادار جستجوی هوایی دوربرد بر روی کشتی نصب شد. توپ‌های ۱۱۴ م‌م حفظ شدند اما برای هدایت آتش به رادار و سیستم کنترل آتش مدرن مجهز شدند. سلاح‌های ضدهوایی کشتی هم شامل ۴ توپ تک‌لول ۴۰ م‌م کالیبر ۶۰ بوفروس همراه با یک لانچر چهارتایی موشک‌های سی کت با برد مفید ۵۰۰ تا ۵ هزار متر می‌شد. بهسازی مجددی هم در سال‌های ۱۹۷۵/۶ در کیپ تاون بر روی این کشتی انجام شد.

در دوران جنگ ایران و عراق آرتمیس که حالا دماوند نام گرفته بود، عمدتا برای اسکورت نفتکش‌های ایرانی استفاده می‌شد. این کشتی که در خلال جنگ به رادار و سیستم کنترل آتش جدید روسی مجهز شده و موشک‌های جدید سطح‌به‌هوای روسی هم جای سیستم سی کت را گرفتند.

 

کشتی تفریحی آرتمیس1

IMG_5768

همه چیز در مورد کشتی تفریحی آرتمیس 1 کیش:

کشتی تفریحی و رستوران دریایی آرتمیس کیش
آرامش و شادی در مجلل ترین رستوران دریایی جزیره کیش با کشتی آرتمیس1
سفر خود را به جزیره کیش با کشتی آرتمیس1 خاطره انگیز کنید
اولین بزرگترین و مجلل ترین رستوران دریایی ایران
همراه با کافی شاپ و موزیک زنده
چاپ عکس یادگاری و برنامه های شاد و متنوع
بر روی آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس
در جزیره زیبای کیش
همه روزه آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش می باشد.
آماده برگذاری جشنها میهمانیها سمینارها و مجالس شما در کشتی بر روی آبهای نیلگون خلیج فارس
جشن تولد جشن عروسی میهمانیهای کاری یا خانوادگی و
جشن خود را در خاطره ها ماندگار کنید
مشخصات کشتی:
کشتی آرتمیس1 باطول 30 متر و عرض 10متر در دو طبقه طراحی گردیده که رستوران آرتمیس1 با ظرفیت200 صندلی در طبقه همکف آن قراردارد.
این کشتی دارای 2 موتور اصلی و 2 موتور اضطراری است.
سوار شدن بر روی این کشتی برای افراد با هر سن و سالی بسیار راحت است و احتیاج به بالا رفتن از پله یا نردبان ندارد.
کافه تریای کشتی در طبقه دوم کشتی و در فضای باز تعبیه شده که مسافران گرامی می توانند به دلخواه از آن استفاده نمایند.
این کشتی همه روزه چندین نوبت گشت دریایی دارد و علاوه بر آن از مسافرین این رستوران ناهار و شام به همراه اجرای موسیقی زنده پذیرایی می گردد.
علاوه بر این امکان استفاده از امکانات دیگری نیز در کشتی فراهم است.
از قبیل:
شرکت در قرعه کشی
گرفتن عکس یادگاری
چاپ عکس شما بر روی لیوان یا بشقاب

تاتو هندی در 10 دقیق در خود کشتی

استفاده از زمین چمن در طبقه دوم کشتی
و برنامه های شاد و متنوع دیگر برای هر سن و سالی
دارای مجوز رسمی از سازمان گردشگری
برنامه معمول حرکت کشتی:
همه روزه
بزودی آبدیت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی کشتی تفریحی آرتمیس1 مراجعه کنید.  www.kishartemis1.com
توجه: استفاده از پذیرایی نهار و شام در تمام ساعتهای حرکت کشتی برای میهمانهای گرامی اختیاری می باشد و در صورت عدم درخواست پذیرایی هزینه آن از قیمت بلیط کسر خواهد شد
مراکز تهیه بلیط:
باجه های فروش بلیط مستقر در فرودگاههای کشور
باجه های فروش بلیط مستقر در کلیه بازارهای جزیره کیش
باجه های فروش بلیط مستقر در هتلهای جزیره زیبای کیش
برای کسب اطلاعات بیشتر هماهنگی تهیه بلیط رزرو میز قرارداد برگذاری میهمانیها و مجالس از طریق راههای ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

 

در این قسمت از سایت های معروفی  که از کشتی تفریحی آرتمیس نام برده اند یاد میکنیم :

هلو کیش

سایت رسمی هتل شایگان

سایت تور کیش

سایت خانه ایرانی

سایت بانک اطلاعات گردش گری کیش

سایت تجارت نو

سایت کانی کیش

سایت رسمی کشتی تفریحی آرتمیس1:  www.kishartemis1.com

 گردآوری کننده:سایت تفریحی سرگرمی کاکو فان , سایت رسمی کشتی تفریحی آرتمیس 1 ,

منابع:

ویکی پدیا

 

 

بدون دیدگاه دسته‌بندی : سرگرمی